Idź prostą drogą
przez zawiłe podatki...
Aktualność "Przygotuj się na zmiany w VAT!"

Przygotuj się na zmiany w VAT!

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Ponieważ wprowadzane zmiany dotyczą tak ważnych obszarów, jak obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, zasady fakturowania czy odliczania podatku naliczonego wymagają zmian w pracy działów księgowych oraz zmian w samych systemach finansowo-księgowych.


1. Nowa definicja momentu powstania obowiązku podatkowego

Zmianami o największym znaczeniu praktycznym są zmiany w przepisach dotyczących obowiązku podatkowego. Ustawa wprowadza zupełnie nową definicję obowiązku podatkowego, zgodnie z którą ma on powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową.

2. Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, także i w przypadku regulacji w zakresie podstawy opodatkowania, dotychczasowe przepisy zostaną uchylone a w to miejsce mają zostać wprowadzone zupełnie nowe regulacje.

3. Nowe zasady fakturowania operacji gospodarczych

Nowelizacja VAT wprowadza również istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur. Przede wszystkim do ustawy zostaną wprowadzone przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT.

4. Zwolnienie VAT dostawy towarów

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się przepisy w zakresie stosowania zwolnienia VAT do dostawy towarów. Zmiana ta wiąże się z odejściem od dotychczasowego warunku stosowania zwolnienia z VAT tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika. W nowych przepisach będzie możliwe zastosowanie zwolnienia od VAT dla dostawy towarów, w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.


VDP Wydawnictwo Wolters Kluwer SA


DATA PUBLIKACJI: 2013-11-27 » Pozostałe aktualności
podatki
Kontakt
Biuro Rachunkowe Doradców Podatkowych "Alfa" s.c. Dorota Łabno, Anna Markowicz
ul. Krakowska 1/9
33-100 Tarnów
tel. 14 621 12 20
fax. 14 630 02 38
Doradca Dorota Łabno
Doradca Anna Markowicz
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia