Idź prostą drogą
przez zawiłe podatki...
Doradztwo Podatkowe
Strona główna  >   Doradztwo Podatkowe
Nad usługami doradztwa podatkowego nadzór sprawują osobiście właściciele Dorota Łabno wpisana na listę doradców pod numerem 11529 i Anna Markowicz wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 11531.

W ramach usług proponujemy zarówno jednorazowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i wsparcie w ewentualnych sporach z organami kontroli, jak również stałą opiekę zmniejszającą ryzyko działalności i pozwalającą na optymalizację zobowiązań podatkowych.

Realizowane przez nas czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych Klientów oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz Klientów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz Klientów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie;

  • reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.


Ceny za świadczone przez nas usługi ustalane są indywidualnie. Oferujemy możliwość zawarcia umów opłacanych zarówno według stawek godzinowych lub za wynagrodzeniem ryczałtowym.


 


Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Dodatkowe informacje
podatki
Kontakt
Biuro Rachunkowe Doradców Podatkowych "Alfa" s.c. Dorota Łabno, Anna Markowicz
ul. Krakowska 1/9
33-100 Tarnów
tel. 14 621 12 20
fax. 14 630 02 38
Doradca Dorota Łabno
Doradca Anna Markowicz
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia