Idź prostą drogą
przez zawiłe podatki...
Aktualność "Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn"

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

Od 22 stycznia obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 19), które rozszerzają grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku.

 Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10) stwierdził niekonstytucyjność pominięcia ustawodawczego w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, polegającego na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę ulgi podatkowej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.

W związku z wyrokiem, w treści ustawy uzupełniono przepisy intertemporalne ustawy zmieniającej z 2006 r. w zakresie dotyczącym uwzględnienia prawa do ulgi mieszkaniowej osób zaliczanych do III grupy podatkowej. W myśl dodanego przepisu, osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej, na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r., jeżeli po 31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej, prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Przewidziano także możliwość wznowienia postępowania podatkowego, w celu umożliwienia skorzystania z prawa do ulgi podatnikom, w stosunku do których wysokość zobowiązania podatkowego została już ustalona . Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania upływa 31 grudnia 2014 r. W przypadku wznowienia postępowania w powyższych sprawach nie będzie znajdował zastosowania przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia.


DATA PUBLIKACJI: 2014-01-21 » Pozostałe aktualności
podatki
Kontakt
Biuro Rachunkowe Doradców Podatkowych "Alfa" s.c. Dorota Łabno, Anna Markowicz
ul. Krakowska 1/9
33-100 Tarnów
tel. 14 621 12 20
fax. 14 630 02 38
Doradca Dorota Łabno
Doradca Anna Markowicz
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia